آیا منابع آب جهان رو به اتمام است؟

افزایش جمعیت جهان و رویدادهای شدید آب و هوایی مکرر منابع آب جهان را در معرض خطر قرار داده است. با این حال، درک محدودی از نحوه استفاده بخش‌های مختلف از آب در طول رویدادهای خشکسالی و موج گرما، به ویژه در مقیاس وسیع وجود دارد.

به گزارش تکناک، برای رفع این شکاف، تیمی از دانشمندان دپارتمان جغرافیای فیزیکی در دانشگاه اوترخت بررسی کردند که در طول خشکسالی، موج گرما و رویدادهای ترکیبی در سراسر جهان (world : term ambiguously referring to any of: the whole of reality, the universe, the Earth and all life upon it, or human civilization) چگونه استفاده بخش های مختلف از منابع آب جهان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

تحقیقات آنها که در Environmental Research Letters منتشر شده است، نشان می‌دهد که مصرف آب بخش های مختلف در رویدادهایی مثل موج گرما در مقایسه با خشکسالی بیشتر است.

یافته های کلیدی تحقیق 

این تحقیق اولین مطالعه جهانی است که واکنش‌های مصرف آب را در شرایط خشکسالی شدید، موج گرما و رویدادهای ترکیبی محاسبه می‌کند. واکنشهای مصرف آب در بخش های مختلف به این صورت تعریف می‌شود که چگونه شیوه‌های مصرف آب در بخش‌های مختلف (یعنی خانگی، آبیاری، انرژی حرارتی، تولیدی و دامداری) تحت تأثیر وقوع خشکسالی، موج گرما، و رویدادهای ترکیبی قرار می‌گیرد. این شرایط می تواند آنها را به افزایش یا کاهش استفاده از آب یا عدم واکنش خاصی به این تغییرات هیدروکلیماتیک سوق دهد.

گابریل کاردناس بلزا، کاندیدای دکترا در دانشگاه اوترخت و نویسنده اصلی این مطالعه می گوید: حجم زیادی از داده ها در مورد مصرف آب بخش ای مختلف در مقیاس جهانی، کشوری و محلی در طول 30 سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ما روی آب مصرفی بخش‌های مختلف، یعنی آبیاری، دامداری، خانگی، انرژی و تولید تمرکز کردیم زیرا انتظار داشتیم واکنش‌های خاصی به وقوع رویدادهای شدید مختلف داشته باشیم.

تنوع بخشی و منطقه ای

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که رویدادهای شدید در طول سی سال گذشته تأثیرات قابل توجهی بر الگوهای مصرف آب داشته است، اما این واکنش ها در هر بخش و منطقه در سراسر جهان بسیار متفاوت است. کاردناس می گوید: عوامل اجتماعی-اقتصادی و برنامه‌های مدیریت منابع آب جهان به شدت بر واکنش‌های مصرف آب تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، در حالی که ایالات غربی آمریکا مصرف آب خود را در زمان های خشکسالی و موج گرما شدید کاهش می دهد، ایالات متحده مرکزی آن را افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که بخش خانگی و کشاورزی به طور کلی بالاترین اولویت را برای مصرف آب در سراسر جهان دارند، اما در مواقع بحرانی اقدامات سختگیرانه تری در بخش خانگی انجام می شود.

تجزیه و تحلیل همچنین نشان می دهد که امواج گرما و رویدادهای ترکیبی (خشکسالی-موج گرما) در مقایسه با خشکسالی صرفاً تأثیرات قوی تری بر مصرف آب دارند. امواج گرما و رویدادهای ترکیبی می‌توانند منجر به مصرف بیشتر آب در نتیجه افزایش موقت تقاضای آب در زمان افزایش دما شوند. این تقاضا به دلیل کوتاه بودن این رویداد ها در مقایسه با خشکسالی هنوز قابل برآورده شدن است.

مفاهیم و نیازهای آینده

نتایج این مطالعه ضرورت جمع‌آوری داده‌های بیشتر در زمینه مصرف آب را  نشان می دهد. این داده ها برای درک بهتر پیامدهای خشکسالی، موج گرما و تغییرات آب و هوایی بر مصرف آب در بخش‌های مختلف به کار میرود. تحقیق ما اولین گام را برای ارزیابی رفتار چندبخشی مصرف آب در طول افراط ارائه می‌کند. با این حال، اطلاعات بیشتر در مقیاس محلی از مناطق کم داده، مانند آفریقا و بخش‌هایی از آسیا و آمریکای جنوبی، برای درک بهتر رفتار مصرف آب بخشی و بهبود استراتژی‌های مدیریت آب مورد نیاز است.

زیر نویس شکل

محققان دانشگاه اوترخت کشف کرده‌اند که امواج گرما در مقایسه با خشکسالی تأثیر بیشتری بر مصرف آب در بخش‌های مختلف دارد. آنها با تجزیه و تحلیل داده‌های 30 سال گذشته، تغییرات قابل‌توجهی در الگوهای مصرف آب در بخش‌های و مناطق مختلف در واکنش به رویدادهای آب و هوایی شدید پیدا کردند. این یافته‌ها بر نیاز به داده‌های دقیق‌تر مصرف آب، به‌ویژه از مناطق تحت تحقیق، برای ارتقای استراتژی‌های مدیریت آب جهانی در مواجهه با تغییرات آب و هوایی تاکید می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار جدید تک‌ناک را از دست ندهید.