چرا برخی باکتری‌ها در برابر آنتی بیوتیک‌ها مقاوم‌اند؟

محققان دانشگاه آکسفورد می گویند، برای اولین بار، حرکت باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک را از میکروبیوم روده بیمار به ریه‌ها ردیابی کرده اند.

محققان دانشگاه آکسفورد می گویند، برای اولین بار، حرکت باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک را از میکروبیوم روده بیمار به ریه‌ها ردیابی کرده اند.

به گزارش تکناک، این تحقیق اولین شواهد مستقیم از این مسیر انتقال را در بیماران بدحال ارائه می‌کند.

سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری است که معمولا مسئول عفونت های بیمارستانی است که می تواند منجر به ذات الریه یا سپسیس شود. اما برخی از محققان این فرضیه را مطرح کرده‌اند که مقاوم‌ترین اشکال باکتریایی که در بیماران بدحال ظاهر می‌شوند ممکن است در بیمارستان به بیمار منتقل نشده باشند.

فرضیه بررسی شده در این مطالعه جدید این است که عفونت‌های ریوی مقاوم به آنتی‌بیوتیک می‌توانند از میکروبیوم روده بیمار سرچشمه بگیرند و درمان‌های خاص در بیمارستان می‌تواند باعث تکثیر باکتری‌های بیماری‌زا و حرکت باکتری  از روده به ریه‌ها شود. برای بررسی این فرضیه، یک بیمار بستری شده در مراقبت های ویژه به مدت چند هفته در طول مدت اقامت در بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفت.

هنگامی که بیمار در بیمارستان بستری بود، برای عفونت ادراری با آنتی بیوتیکی به نام مروپنم تحت درمان قرار گرفت، که مشخص شد اکثر باکتری های سودوموناس آئروژینوزا را در بیمار از بین می برد. با این حال، آنچه باقی مانده بود، مقاوم‌ترین سویه‌های باکتری بود و درمان آنتی‌بیوتیکی اساساً باعث تکثیر آن باکتری‌های بیماری‌زا شد.

محققان طی چند روز پیشرفت ژنومی باکتری را دنبال کردند و رشد آن در روده و سپس حرکت به سمت ریه ها را مشاهده کردند. محققان خاطرنشان می کنند که این اولین شواهد مستقیم از انتقال باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از روده به ریه ها است.

کریگ مک‌لین، نویسنده اصلی این مطالعه، توضیح داد: مطالعه ما نشان می‌دهد که چگونه جابه‌جایی روده-ریه و استفاده از آنتی‌بیوتیک می‌تواند باعث گسترش AMR (مقاومت ضد میکروبی) در یک بیمار شود. اینگونه بررسی ها برای توسعه روش های درمانی جدید برای جلوگیری از ابتلا به باکتری های مقاوم مورد نیاز است.

این شواهد راه های جدیدی را برای مبارزه بالقوه با افزایش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در بیمارستان ها ارائه می دهد. اگر مشخص شود که این نوع انتقال از روده به ریه رایج است، می توان با یافتن راه هایی برای جلوگیری از حرکت باکتری ها از روده  یا همانطور که مک لین پیشنهاد می کند، توسعه راه هایی برای جلوگیری از  تکثیر باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در روده با این عفونت ها مبارزه کرد.

مک‌لین گفت: مطالعه ما مزایای بالقوه از بین بردن باکتری‌های AMR مانند سودوموناس آئروژینوزا از میکروبیوم روده در بیماران بستری در بیمارستان را حتی زمانی که این باکتری‌ها واقعاً باعث عفونت نمی‌شوند را نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار جدید تک‌ناک را از دست ندهید.